Güneş Enerji Santrali Güvenlik Hizmetleri

Çağımız enerji çağı ve ülkemiz fosil yakıt kaynakları açısından fakir olsa da rüzgar ve güneş gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir konumda. Bu zenginlik ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması açısından önemli bir fırsat ve gün geçtikçe de yaygınlaşmakta.

İlk yatırım maliyetleri yüksek olan Güneş Enerji Santrallerinin yerleşim merkezlerine uzak ve geniş sahalara konumlanmasından ötürü güvenliğinin sağlanması bir zorunluluk. 

KB Mühendislik Hizmetleri olarak güvenlik sistemleri konusundaki tecrübemizle sadece müşterilerimiz için değil ülkemiz için de önem arz eden bu tip sahalarda güvenlik sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve servisine yönelik hizmet vermekteyiz.

Güvenlik Sistemlerinin tasarımında aşağıdaki süreç uygulanmaktadır.

  1.  Santral Sahasının keşfi ve risk analizinin yapılması
  2. Tesis projesi ve saha koşullarına uygun güvenlik ürünlerinin tespiti ve yerleşim tasarımı
  3. Müşteri onayını müteakiben ürünlerin temini ve kurulumu
  4. Devreye alma ve eğitim

Dış Mekan Alarm Sistemi

Saha Aydınlatma

İzleme Merkezi Yapılandırma