Eğitimler

Stratejik Planlama, Kalite Yönetim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve benzeri sistemlerin kurulum çalışmaları öncesinde ve çalışmalar yürütülürken tüm çalışanlara gerekli eğitimler verilerek sistemin devamlılığının sağlanması asıl hedeftir.

Benzer şekilde kanunlara dayalı uygulamaların yürütülmesi çalışanların bu konudaki bilgi ve bilinç düzeylerine bağlıdır ve çalışanların uygulamaları sahiplenmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda çalışanlara yönelik aşağıda belirtilen konularda ve ihtiyaç doğrultusunda eğitimler verilmektedir.

  • Stratejik Planlama
  • Yönetim Sistemleri Kurulum ve Dokümantasyon
  • İç Denetim
  • Risk Analizi